Samarbejdsprocesser2019-05-14T01:54:38+00:00

Samarbejdsprocesser

Samarbejdsprocesser

Knudsen Syd sætter altid borgeren / brugeren i centrum for vores processer. Det handler om at skabe konkrete løsninger i et samarbejde – for at respektere behov og ønsker – og for at skabe medejerskab og engagement.

Vi arbejder ofte i feltet mellem den frivillige verden og det offentlige/folk i faste jobs.

I vores forløb får parterne mulighed for at forstærke processer med både holdninger, kompetencer og styrker. Vi er kendt for at skabe begejstring og aktiv medleven.

Som facilitatorer af samskabende processer ser vi det som vores opgave at få aktørerne til at arbejde positivt sammen. Respekt for hinanden og stor åbenhed mellem parterne er afgørende værdier i arbejdet.

Vi hjælper med at udfordre parterne, så vi sammen finder nye muligheder og udvikler nye værdifulde samarbejder.