Evaluering2019-05-14T01:57:16+00:00

Evaluering

Evaluering

  • Hvad har vi lært i processen hidtil?
  • Hvad kan vi gøre anderledes?
  • Hvordan skal vi tilrettelægge vores rutiner fremover?
  • Hvilke udfordringer står vi overfor?
  • Hvordan skal vi prioritere vores indsatser fremover?
  • Og hvordan får vi implementeret de bedste ting fra projektet i vores hverdag fremover?

Knudsen Syd yder hjælp til evalueringsdesign og gennemfører evalueringen specielt indenfor kultur- og fritidsområdet.

Vores indfaldsvinkel er lærende evalueringer, hvor medarbejdere og brugere selv medvirker i udarbejdelsen af evalueringen. Fokus er derfor på erfaringsopsamling og udvikling af nye og bedre arbejdsmetoder i en løbende dialog med de involverede.

Evalueringsmetoderne kan fx være fokusgruppeinterviews, telefoninterviews og rundbordssamtaler. Men andre elementer som midtvejsmøder og dagbøger kan også indgå i arbejdet.