Kultur- og fritidspolitikker2019-05-14T01:58:03+00:00

Kultur- og fritidspolitikker

Kultur- og fritidspolitikker

Knudsen Syd designer og faciliterer samskabende processer med henblik på at udvikle og beskrive kommunens nye kultur- og fritidspolitik.
Processerne involverer byrådet, det politiske udvalg, forvaltningen samt en række forskellige borgergrupper, kulturaktører, frivillige fra idræts- og fritidslivet og det lokale erhvervsliv.

Metoderne kan være konferencer, seminarer, workshops, fokusgruppeinterviews, telefoninterviews og målrettede dialogmøder.

Ofte er Knudsen Syd også skribent på selve udformningen af den nye kultur- og fritidspolitik. Dette foregår dog altid i tæt samarbejde med forvaltningen eller en nedsat styregruppe for processen.