Organisationsudvikling2019-05-14T01:58:52+00:00

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Virksomheder og organisationer skal følge med i tiden og skal især følge med i kundernes og brugernes skiftende behov og ønsker. Derfor kan der være brug for med jævne mellemrum at stille skarpt på organisationens vilkår, rammer og funktioner.

Knudsen Syds spidskompetence er at bidrage med udvikling af nye visioner, strategier og ny organisation og altid med involvering af medarbejdere, ledelser og partnere i processen.

Vi er en fortrolig sparringspartner, når der skal skabes en ny organisation, og når afdelinger for eksempel skal fusionere. Vi har solide erfaringer med at styre disse processer.

Vi har også lang erfaring med at udvikle ledere og ledergrupper i tillidsbaseret lederskab, der fremmer samarbejde, produktivitet og trivsel. Den danske virksomhedskultur med flade strukturer stiller krav til medarbejderne om selvledelse og samarbejde på tværs af – og også ud af organisationen.

Knudsen syd tilbyder processer, der styrker medarbejdernes selvledelse og teamsamarbejde. Vi skræddersyr naturligvis processerne efter den enkelte organisations udfordringer.

Eksempler på værktøjer: 

Knudsen Syd er certificeret til og anvender IPA-Analysen.

Den er udviklet af organisationsforsker Flemming Olsen, IPA-Nordic, på grundlag af klassisk adfærdsteori og med en nordisk tilgang til ledelse og arbejdsliv.

Læs mere her:

https://www.nordic-assessment.dk/ipa_integral_personlighedsanalyse/