Kortlægning af Kultur- og Fritidsområdet i Lolland Kommune. 2017

Knudsen Syd har vundet denne spændende opgave: En større analyse af kultur- og fritidsområdet i Lolland Kommune med fokus på at finde styrker, svagheder og muligheder inden for kultur- og fritidslivet. Formålet er, at Lolland Kommune får et konkret strategisk prioriteringsværktøj, der skaber sammenhæng til øvrige relevante politikker og strategier, og som aktivt kan bruges i arbejdet med udviklingen af fremtidens kultur- og fritidslandskab.

Knudsen syd gennemfører bl.a. en større borgerinddragelse i form af fokusgruppe-interviews, enkeltinterviews samt feltbesøg.

Der benyttes bl.a. SWOT og Cultural Mapping som metoder.

Fokusgruppeinterviews, Lolland

Desuden gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om voksnes fritidsvaner blandt 3000 tilfældigt udvalgte borgere på Lolland. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres af Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut, som er samarbejdspartner på opgaven. Se mere her …

Analysen fremlægges på en kultur- og fritidskonference for involverede parter og politikere i august måned, 2017.

Kultur-og-fritid-Kortlægning-2017
online@jyskonlinemedie.dk2019-05-10T10:33:27+00:00